Nieuwe bewijsregels intracommunautaire transacties


De Europese Unie heeft nieuw regels uitgevaardigd inzake toepassing van het BTW 0%-tarief.

Aangezien grensoverschrijdende BTW-fraude samenhangt met intracommunautaire leveringen dient nader gespecificeerd te worden dat de goederen zijn vervoerd of verzonden vanuit de lidstaat van levering. Het bewijs dat de goederen de lidstaat hebben verlaten is relevant voor het toepassen van het 0%-tarief.


Bij toepassing van het BTW-nultarief bij intracommunautaire leveringen moet de verkoper aantonen dat de goederen naar een andere lidstaat van de Europese Unie vervoerd zijn.


Om te bewijzen dat het 0-tarief correct is toegepast dient er aan twee voorwaarden voldaan te worden. Zo moeten de goederen geleverd worden aan een BTW-plichtige ondernemer gevestigd in een andere EU- lidstaat met een geldig BTW-nummer (verificatie via het VIES-systeem) en de verkoper moet een juiste opgaaf ICP doen waarin hij de intracommunautaire leveringen vermeldt.


De ondernemer die het nultarief toepast, moet kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk vanuit een lidstaat naar een andere lidstaat zijn vervoerd. Door het minimaal aanleveren van twee onafhankelijke bewijsstukken wordt het bewijsvermoeden geïntroduceerd. Hierdoor wordt geacht dat de goederen het grondgebied van de lidstaat van levering hebben verlaten.

Als er voor iedere IC-transactie voldoende bewijsstukken aanwezig zijn, wordt er aangenomen dat er voldoende bewijsvermoeden is en mag het 0% tarief toegepast worden.


Bewijsstukken die dienen voor het bewijsvermoeden kunnen onder andere zijn: een CMR-vrachtbrief, een factuur van de vervoerder, een verzekeringsdocument.

Vervoert de afnemer zelf de goederen dan zal het moeilijker zijn het bewijs te leveren dat de goederen het land hebben verlaten.

Recente blogposts

Alles weergeven

Maatregelen economische gevolgen Coronavirus

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om de economische gevolgen van het virus op te vangen: 1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in

Coronavirus

Hoe moeten werkgevers omgaan met het Coronavirus? Hoe voorkom je dat je werknemers besmet raken, welke preventieve maatregelen kunnen genomen worden om het risico van besmetting zoveel mogelijk te bep

Adresgegevens:

 

Dartford Consultancy BV

Torenallee 20

5617 BC Eindhoven

E: info@dartfordconsultancy.com

T: +31(0)85-8000505

Kamer van Koophandel: 12019692

BTW:  NL0088.91.618.B.02

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon