De kleine ondernemersregeling verandert

Bijgewerkt: 9 apr 2019

De kleine ondernemersregeling wordt gemoderniseerd door de introductie van een

Omzetgerelateerde Vrijstellingsregeling voor de OmzetBelasting (nieuwe KOR)

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Doel: Een vereenvoudigde vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers, ongeacht rechtsvorm, om de administratieve lasten te verlichten.

Hoe zit het met de huidige regeling

Ondernemers met een bescheiden omzet kunnen in aanmerking komen voor de Kleine OndernemersRegeling (KOR); een regeling waardoor een kleine ondernemer geen of minder BTW betaalt.


De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de huidige KOR zijn:

- de onderneming is een éénmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen

- de onderneming is gevestigd in Nederland

- na aftrek voorbelasting bedraagt de af te dragen belasting niet meer dan € 1883

- de onderneming voldoet aan de verplichtingen voor de BTW

De huidige kleine ondernemersregeling (KOR) geldt niet voor BV's, NV's, verenigingen en stichtingen

Wat verandert er met de nieuwe KOR

Een grote verandering aan de nieuwe regeling is dat niet alleen natuurlijke personen maar ook kleine BV's, stichtingen en verenigingen gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling.

Niet het saldo van de af te dragen BTW maar de hoogte van de omzet wordt bepalend of een ondernemer kan kiezen voor de nieuwe regeling. Ondernemers met een omzet tot€ 20.000 kunnen kiezen voor de nieuwe KOR.


De KOR in zijn huidige vorm komt per 1 januari 2020 te vervallen!


Met de keuze voor de nieuwe KOR verandert de kleine ondernemer van een BTW belaste positie met een vermindering voor de omzetbelasting naar een vrijgestelde positie voor de omzetbelasting. Dit houdt in dat wanneer een ondernemer kiest voor toepassing van de nieuwe KOR de ondernemer geen omzetbelasting in rekening brengt en andersom ook de in rekening gebrachte omzetbelasting niet mag aftrekken. De ondernemer is vrijgesteld van het doen van de aangifte omzetbelasting en de daarbij behorende administratieve verplichtingen.


De nieuwe KOR gaat 1 januari 2020 in; tussen 1 juni 2019 en 20 november 2019 is het mogelijk de keuze hiervoor te melden. Kiest een ondernemer voor de nieuwe KOR dan kiest hij voor 3 jaar toepassing van de nieuwe KOR. De ondernemer kan de nieuwe KOR niet tussentijds opzeggen. Genereert een ondernemer die gekozen heeft voor de nieuwe KOR een omzet die boven de omzetgrens van €20.000 uitkomt, dan gelden vanaf het moment van overschrijding de normale BTW-regels en dient de ondernemer weer te voldoen aan de administratieve verplichtingen.

De omzetgrens is vastgesteld op €20.000Recente blogposts

Alles weergeven

Maatregelen economische gevolgen Coronavirus

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om de economische gevolgen van het virus op te vangen: 1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in

Nieuwe Kleine Ondernemingsregeling

Het is bijna zover, de nieuwe Kleine Ondernemersregeling (nieuwe KOR) gaat bijna van start om precies te zijn 1 januari 2020. Ondernemers met een beperkte omzet (tot € 20.000) kunnen kiezen voor deze

Adresgegevens:

 

Dartford Consultancy BV

Torenallee 20

5617 BC Eindhoven

E: info@dartfordconsultancy.com

T: +31(0)85-8000505

Kamer van Koophandel: 12019692

BTW:  NL0088.91.618.B.02

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon